MİSYONUMUZ

ANTİKAD MİSYONU:

 • Her alanda lider kadınlar yaratmak, iş dünyasında kadın varlığını güçlendirmek.
 • İş kadınlarının kamuoyunda ve hükümetler üzerinde etkinliğini arttırmak.
 • Antalya'nın demokratikleşme sürecinde ve modern dünyayla bütünleşmesinde sorumluluk almak.

ANTİKAD VİZYONU:

 • Profesyonellik doğrultusunda iş kadınlarını ve çalışan kadınları bir araya getirerek kamuoyunda etkisini arttırmak.
 • Antalya'nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.

ANTİKAD AMAÇ VE HEDEFLERİ

 • Antalya'da bulunan iş kadınlarının ve girişimcilerinin iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak.
 • Yatırımcıların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak.
 • Yatırımcılara bilgi, tecrübe, eğitim vb. desteği sağlayarak girişimci kadın sayısını arttırmak.
 • Yatırımcılara kamuoyunda güçlü bir imaj ve ağırlık kazandırmak.
 • Türkiye'de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.
 • Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlementoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna iletmek.
 • Türkiye'de dünya ile bütünleşmiş piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak istikrarlı bir büyümenin sağlanması.
 • Girişimcilik sermaye ve işgücünün birbirini tamamlayan unsurlar olduğu inancıyla gelişmenin sosyal uzlaşma içinde gerçekleştirilmesi.
 • Dünya pazarlarına açılımın hızlandırılması ve dengeli hızlı bir sosyoekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla ihracatı teşvik edecek politikaları desteklemek.
 • Türkiye'de aktif olarak çalışan yatırımcıların uluslararası platformda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda gerekli girişimleri yapmak.
 • Türkiye'yi AB üyeliğine götüren süreçte yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcılar ile ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtmak.
 • Bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim temsil koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk iş kadınlarının çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin ilgili karar odaklarına duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunmak.
 • Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan sosyal ve ekonomik konular hakkında oluşan görüşleri kamuoyu ve ilgililere duyurmak için yazılı ve görsel basını kullanmak. bu bağlamda konferans, kongre, toplantı, seminer düzenlemek.
 • Faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, aynı ilkeler doğrultusunda, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren diğer işkadınları dernekleri ile iletişim kurarak, gerekirse federasyon kurucu üyesi olmak, federasyonlara katılmak.
 • Yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıflar, dernekler, birlikler vb. kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • İşkadınlarına idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, e-ticaret vb. alanlarda en son gelişmeler hakkında bilgi vermek, fikri olan kadın girişimcilere ihtiyaç duydukları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak.
 • Üyeler arasında dayanışma ve işbirliğini arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak.
 • Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı diğer kuruluşların toplantı, seminer, eğitim vb. organizasyonlarına temsilci göndermek.
 • Dernek amaçlarını geliştirmek üzere konferans, panel, sosyal etkinlik, kampanya düzenlemek.
 • Gerektiğinde, kuruluş amacı doğrultusunda çalışmak üzere alt çalışma grupları veya komisyonlar kurmak.
twitter

ETKİNLİK TAKVİMİ
< Şubat 2018 >
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Kosgeb

halk

Detaylı Bilgi İçin:
www.halkbank.com.tr
Tüm Halkbankası Şubeleri